KARİYER

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin başarısının sürekli kontrol altında tutulmasını taahhüt etmekteyiz. Başarının sürekliliği ise, çalışanların ve yöneticilerinin motivasyonu, yetkinlikleri ve performans odaklı olmaları ile doğrudan ilgilidir.

İşe uygun nitelikli çalışan ihtiyacının sağlanması yanında, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturulması, onların potansiyellerinin ortaya çıkarılması, kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca insan Kaynaklarının performansını artırmak için ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer verilmektedir. Sunulan ürün ve hizmetin kalitesi, insan kaynağının işe alımından başlayarak oryantasyon eğitimleri, bilinçlendirme ve diğer bilgi ve beceri geliştirme eğitimlerinin verilmesi ile güvence altına alınmaktadır.